Tour: Snowdonia National Park - Day 5 Ffestiniog to Kings
Barmouth Bridge
Barmouth Bridge (Taken on 26 Aug 1985)
Back to Gallery